Mr. Mohan Chatterjee (KMDA)

M/s. Nirajan Samabayay Abasan Ltd.
1856 Rajdanga Main Road.
Kolkata 700 107

94325 59304
Mr. C.P.Menon

2 Indrani Park,
3rd Floor Kolkata – 700 033.

93302 27959
Mr. Sanjoy Bhattacharya

4 Indrani Park
Kolkata – 700 033.

98300 13789
KCI Plaza

23C, Ashutosh Chowdhury Avenue
Ballygunge Phari
Kolkata.

98317 33476
Mr. Sudip Chakraborty

AL-281, Salt Lake City,
Kolkata.

98311 72182
Mr. Tuhin Choudhury

BA-41,Salt Lake City,
Kolkata.

2358 9643
2359 5387
Dr. Saumik Banerjee

Nandan Kanan
Kardah

98360 37904
Mr. Partha Mukherjee

Belghoria, Kolkata

2553 7587
Mr. G.C. Roy

Dum Dum Cantonment
Kolkata.

97486 27654
Dr. Sayamal Dasgupta

F-16, Dover Lane, Ballygunge
Kolkata.

98311 66569
Dr. G.L.Banerjee

Convent Road
Kolkata.

2329 3146
Dr. Shyamasis Bandhapadhyya

Jodhpur Park
Kolkata.

P.K.Mondal

AL-243,Salt Lake City
Kolkata.

9432712234
Dr. Sreejib Paul

Khardah

Shree Dipu Ghosh
Smt.Shymali Ghosh
Ice Land Singapore

Renovation, Restoration, Waterproof, Painting & Colouring works of a Flat at Kolkata.

Sree P.K.Dutta Gupta
Smt. Sika Dutta Gupta
Tanzenia

Special repairing, Renovation, Waterproofing works, Colouring, Painting, Plumbing Sanitation, Structural works etc. of Bullygunge House, Kolkata.

Sree Amit Ghosh
Hongkong

Special repairing, Renovation, Waterproofing works, Colouring, Painting, Plumbing Sanitation of Bullygunge House, Kolkata.

Sree Bipradas Pal
Sree Arindum Pal
America Sweeden

Special repairing, Renovation, Waterproofing works, Colouring, Painting, Plumbing Sanitation, Structural works etc. of Bullygunge House, Kolkata. Painting, Colouring & Structural works of Ballygunge House.

Sree Sanjay Saha
Sree Vijay Saha
America

Painting, Colouring & Structural works at New Town

Sree Tapan Guha
Neweyork
America

Roof treatment works at New Town

Sree P.K.Nath
London

Roof Treatment works at Lake Town